مراقب «خراش گربه» باشید !

جالب آن که محققان آمریکایی در مطالعات اخیر خود روی بیماریهای منتقل شونده از حیوانات به انسان نسبت به این بیماری هشدار داده و گفتهاند «نوازش یک بچه گربه میتواند شما را بکشد.»


شایع‌ترین سرطانی که علامتی ندارد

سرطان معده، یکی از شایعترین سرطانها در میان مردان وزنان است که تاکنون علت مشخصی برای آن عنوان نشده است. این بیماری به دلیل رشد خارج از کنترل سلولهای بدخیم در معده است که طی سالیان و به آرامی رشد میکند، ولی متاسفانه در مراحل ابتدایی علائم چندانی ندارد و شاید به همین دلیل به سختی تشخیص داده میشود.


 صفحات  1  صفحات